Hieronder tref je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van De kleine geluksvogel gevestigd te Purmerend, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met kvk nummer:58939539


Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De kleine geluksvogel zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij De kleine geluksvogel zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s inclusief BTW. Exclusief verzendkosten.
2.2 Voor binnenlandse bestellingen die door de brievenbus kunnen zijn de verzend/verpakkosten € 4.00 Voor pakketpost (bestellingen die niet door de brievenbus passen) binnen Nederland brengen wij € 5,95 in rekening.  De kosten voor pakketpost naar Belgie bedraagt  € 8,95  Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang van uw bestelling, hiervan kunt u van te voren een vrijblijvende offerte aanvragen via  info@dekleinegeluksvogel.nl
LET OP: Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, dient u altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden. Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten berekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere EU landen kosteloos.
2.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: online via IDEAL, Bancontact ( BE) of vooruitbetaling via overboeking. Bij vooruitbetaling dient de betaling binnen 7 dagen na bestelling te worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna. Goederen blijven eigendom van De kleine geluksvogel tot de betaling is voldaan. Voor online betalingen worden u geen extra kosten berekend.
2.4 Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.dekleinegeluksvogel.nl zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland.
2.5 De bestelde artikelen kunnen niet onder rembours worden geleverd.

3. Levering

3.1 Wij verzenden alle bestellingen binnen 1- 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijke termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.
Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan zal Postnl het pakket proberen af te leveren bij de buren en ontvangt u een bericht van Post nl. Indien afleveren bij de buren ook niet mogelijk is zal de koerier daar een bericht over achterlaten. Op dit briefje staat een code, daarmee kunt u via internet de bezorgdag en locatie wijzigen. Als dit niet gebeurt zal de koerier het pakket de volgende werkdag opnieuw proberen aan te bieden. Wanneer de koerier er ook bij de tweede poging niet in slaagt om het pakket (bij de buren) af te leveren, wordt het pakket naar de dichtsbijzijnde afhaallocatie gebracht. Hier kan de geadresseerde in het bezit van legitimatie en de barcode, het pakket vanaf de volgende dag tot drie weken afhalen.
3.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
3.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
3.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
3.6 De kleine geluksvogel maakt voor de levering gebruik van de diensten van PostNL. De kleine geluksvogel is  verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. De kleine geluksvogel is aansprakelijk voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt op risico van De kleine geluksvogel. De door De kleine geluksvogel verzonden pakketten zijn voorzien van een \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"barcode\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door PostNL een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.
3.7 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. De kleine geluksvogel is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door De kleine geluksvogel gedragen.
3.8 U dient de bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele afwijkingen.
3.9 Indien u nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

4. Klachten en retourzending            

Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

         

4.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren, geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat of afwerking dienen door u te worden aanvaard. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vragen wij u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail te sturen aan  info@dekleinegeluksvogel.nl of via ons contactformulier op de website. Indien binnen deze termijn door De kleine geluksvogel geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt De kleine geluksvogel geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
4.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan De kleine geluksvogel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien:

a) de verpakking van het product onbeschadigd is.
b) het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is,
c) u niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen,
d) u de gebruiksaanwijzing en / of instructies niet heeft opgevolgd.
e) het artikel is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes,
f) het artikel ongebruikt en in nieuw staat verkeerd.
g) u vooraf schriftelijk aan De kleine geluksvogel heeft laten weten dat u een bestelling retour wil zenden. Vooraf dient De kleine geluksvogel hier toestemming voor te geven.  De klant krijgt bij retourneren zowel de aankooprijs als de verzendkosten terug die zijn betaald om het product bij de klant thuis te krijgen.Alleen de kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. Indien het product kapot of beschadigd is vergoed De kleine geluksvogel ook de kosten voor het retourzenden van het product.
4.3 Indien u een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door De kleine geluksvogel kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits op voorraad. Hiertoe dient u binnen 5 dagen contact op te nemen met  info@dekleinegeluksvogel.nl
Indien het artikel is beschadigd door transport wordt de schade door De kleine geluksvogel gedekt.
4.4 Indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door De kleine geluksvogel kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product plus de terugstorting van retourkosten. Hiertoe dient u binnen 14 dagen contact op te nemen met  info@dekleinegeluksvogel.nl Klachten over een order dient u altijd binnen 14 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.
4.5 De kleine geluksvogel behoudt het recht om retouren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van De kleine geluksvogel of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant
4.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van De kleine geluksvogel schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal De kleine geluksvogel de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal De kleine geluksvogel het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant crediteren/storneren. De kleine geluksvogel zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten en de verzendkosten die zijn betaald om het product bij de klant thuis te krijgen. Retourkosten zijn voor rekening van de klant.
4.7 De kleine geluksvogel is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen.
4.8 Bij gepersonaliseerde producten die u via De kleine geluksvogel koopt, welke speciaal voor u  op maat  worden gemaakt is het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is  na succesvolle betaling definitief.
4.9Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4.10 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer, in dit geval webshop De kleine geluksvogel. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
4.11 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
4.12 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

5. Aanbiedingen/overeenkomsten

5.1 Alle aanbiedingen van De kleine geluksvogel zijn vrijblijvend en De kleine geluksvogel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De kleine geluksvogel. De kleine geluksvogel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De kleine geluksvogel dit mee na ontvangst van de bestelling.
5.3 Alle door De kleine geluksvogel gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. De kleine geluksvogel heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met u op. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van daadwerkelijke levering van uw bestelling bij De kleine geluksvogel.
6.2 De kleine geluksvogel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van De kleine geluksvogel
6.3 Iedere aansprakelijkheid van De kleine geluksvogel jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag en de verzendkosten voor levering bij de klant dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan De kleine geluksvogel verschuldigd is. Retourkosten zijn voor rekening van de klant
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De kleine geluksvogel dan wel tussen De kleine geluksvogel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De kleine geluksvogel is De kleine geluksvogel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De kleine geluksvogel.
6.5 De kleine geluksvogel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

7. Schadevergoeding

7.1 De kleine geluksvogel kan aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
7.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van De kleine geluksvogel komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
7.3 De kleine geluksvogel is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.
7.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van De kleine geluksvogel ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8. Overmacht

8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De kleine geluksvogel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De kleine geluksvogel niet in staat is de verplichtingen na te komen.
8.3 De kleine geluksvogel heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De kleine geluksvogel zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover De kleine geluksvogel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De kleine geluksvogel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

9. Diversen

9.1 Indien u aan De kleine geluksvogel schriftelijk opgave doet van een adres, is De kleine geluksvogel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan De kleine geluksvogel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door De kleine geluksvogel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De kleine geluksvogel deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met De kleine geluksvogel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De kleine geluksvogel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 De kleine geluksvogel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
9.5 De kleine geluksvogel houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Alsmede dat zij worden gebruikt als relatiebeheer tussen de klant en De kleine geluksvogel. Zie ook onze Privacy Policy onderaan de footer.

11. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van De kleine geluksvogel.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen De kleine geluksvogel en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Bedrijfsinformatie:

De kleine geluksvogel
t.a.v. M L Kroon
Persijnlaan 100
1447RD Purmerend
( geen bezoekadres) 

Website: www.dekleinegeluksvogel.nl

Mailadres: info@dekleinegeluksvogel.nl

BTW- nummer: NL001225837B29

KVK nr: 58939539

Bank: ING te Purmerend
Rekeningnummer: IBAN NL 78 INGB 0006 44 59 15
BIC: INGBNL2A

 

 

 

 

 

Hieronder tref je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van De kleine geluksvogel gevestigd te Purmerend, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met kvk nummer:58939539


Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De kleine geluksvogel zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij De kleine geluksvogel zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s inclusief BTW. Exclusief verzendkosten.
2.2 Voor binnenlandse bestellingen die door de brievenbus kunnen zijn de verzend/verpakkosten € 3.84 Voor pakketpost (bestellingen die niet door de brievenbus passen) binnen Nederland brengen wij € 4.95 in rekening. Bij een bestelling van boven de € 75,- worden er geen verzendkosten berekend. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang van uw bestelling, hiervan kunt u van te voren een vrijblijvende offerte aanvragen via info@dekleinegeluksvogel.nl
LET OP: Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, dient u altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden. Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten berekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere EU landen kosteloos.
2.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: online via IDEAL of vooruitbetaling via overboeking. Bij vooruitbetaling dient de betaling binnen 7 dagen na bestelling te worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna. Goederen blijven eigendom van De kleine geluksvogel tot de betaling is voldaan. Voor online betalingen worden u geen extra kosten berekend.
2.4 Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.dekleinegeluksvogel.nl zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland.
2.5 De bestelde artikelen kunnen niet onder rembours worden geleverd.

3. Levering

3.1 Wij verzenden alle bestellingen binnen 1- 3 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijke termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.
Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan zal Postnl het pakket proberen af te leveren bij de buren en ontvangt u een bericht van Post nl. Indien afleveren bij de buren ook niet mogelijk is zal de koerier daar een bericht over achterlaten. Op dit briefje staat een code, daarmee kunt u via internet de bezorgdag en locatie wijzigen. Als dit niet gebeurt zal de koerier het pakket de volgende werkdag opnieuw proberen aan te bieden. Wanneer de koerier er ook bij de tweede poging niet in slaagt om het pakket (bij de buren) af te leveren, wordt het pakket naar de dichtsbijzijnde afhaallocatie gebracht. Hier kan de geadresseerde in het bezit van legitimatie en de barcode, het pakket vanaf de volgende dag tot drie weken afhalen.
3.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
3.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
3.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
3.6 De kleine geluksvogel maakt voor de levering gebruik van de diensten van PostNL. De kleine geluksvogel is verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. De kleine geluksvogel is aansprakelijk voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt op risico van De kleine geluksvogel. De door De kleine geluksvogel verzonden pakketten zijn voorzien van een \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"barcode\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door PostNL een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.
3.7 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. De kleine geluksvogel is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door De kleine geluksvogel gedragen.
3.8 U dient de bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele afwijkingen.
3.9 Indien u nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

4. Klachten en retourzending

4.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren, geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat of afwerking dienen door u te worden aanvaard. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vragen wij u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail te sturen aan info@dekleinegeluksvogel.nl of via ons contactformulier op de website. Indien binnen deze termijn door De kleine geluksvogel geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt De kleine geluksvogel geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
4.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan De kleine geluksvogel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien:

a) de verpakking van het product onbeschadigd is.
b) het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is,
c) u niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen,
d) u de gebruiksaanwijzing en / of instructies niet heeft opgevolgd.
e) het artikel is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes,
f) het artikel ongebruikt en in nieuw staat verkeerd.
g) u vooraf schriftelijk aan De kleine geluksvogel heeft laten weten dat u een bestelling retour wil zenden. Vooraf dient De kleine geluksvogel hier toestemming voor te geven. De klant krijgt bij retourneren zowel de aankooprijs als de verzendkosten terug die zijn betaald om het product bij de klant thuis te krijgen.Alleen de kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.Indien het product kapot of beschadigd is vergoed De kleine geluksvogel ook de kosten voor het retour zenden van het product.
4.3 Indien u een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door De kleine geluksvogel kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits op voorraad. Hiertoe dient u binnen 5 dagen contact op te nemen met info@dekleinegeluksvogel.nl
Indien het artikel is beschadigd door transport wordt de schade door De kleine geluksvogel gedekt.
4.4 Indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door De kleine geluksvogel kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product plus de terugstorting van retourkosten. Hiertoe dient u binnen 14 dagen contact op te nemen met info@dekleinegeluksvogel.nl. Klachten over een order dient u altijd binnen 14 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.
4.5 De kleine geluksvogel behoudt het recht om retouren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van De kleine geluksvogel of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant
4.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van De kleine geluksvogel schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal De kleine geluksvogel de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal De kleine geluksvogel het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant crediteren/storneren. De kleine geluksvogel zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten en de verzendkosten die zijn betaald om het product bij de klant thuis te krijgen. Retourkosten zijn voor rekening van de klant.
4.7 De kleine geluksvogel is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen.

5. Aanbiedingen/overeenkomsten

5.1 Alle aanbiedingen van De kleine geluksvogel zijn vrijblijvend en De kleine geluksvogel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De kleine geluksvogel. De kleine geluksvogel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De kleine geluksvogel dit mee na ontvangst van de bestelling.
5.3 Alle door De kleine geluksvogel gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. De kleine geluksvogel heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met u op. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van daadwerkelijke levering van uw bestelling bij De kleine geluksvogel.
6.2 De kleine geluksvogel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van De kleine geluksvogel
6.3 Iedere aansprakelijkheid van De kleine geluksvogel jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag en de verzendkosten voor levering bij de klant dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan De kleine geluksvogel verschuldigd is. Retourkosten zijn voor rekening van de klant
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De kleine geluksvogel dan wel tussen De kleine geluksvogel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De kleine geluksvogel is De kleine geluksvogel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De kleine geluksvogel.
6.5 De kleine geluksvogel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

7. Schadevergoeding

7.1 De kleine geluksvogel kan aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
7.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van De kleine geluksvogel komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
7.3 De kleine geluksvogel is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.
7.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van De kleine geluksvogel ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8. Overmacht

8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De kleine geluksvogel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De kleine geluksvogel niet in staat is de verplichtingen na te komen.
8.3 De kleine geluksvogel heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De kleine geluksvogel zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover De kleine geluksvogel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De kleine geluksvogel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

9. Diversen

9.1 Indien u aan De kleine geluksvogel schriftelijk opgave doet van een adres, is De kleine geluksvogel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan De kleine geluksvogel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door De kleine geluksvogel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De kleine geluksvogel deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met De kleine geluksvogel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De kleine geluksvogel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 De kleine geluksvogel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
9.5 De kleine geluksvogel houdt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Alsmede dat zij worden gebruikt als relatiebeheer tussen de klant en De kleine geluksvogel.

11. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van De kleine geluksvogel.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen De kleine geluksvogel en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Bedrijfsinformatie:

De kleine geluksvogel
t.a.v. M L Kroon
Persijnlaan 100
1447RD Purmerend

Website: www.dekleinegeluksvogel.nl
Mailadres: Info@dekleinegeluksvogel.nl

BTW -identificatienr: NL 067869270B01
BTW- nummer: 67869270B01
KVK nr: 58939539
Bank: ING te Purmerend
Rekeningnummer: IBAN NL 78 INGB 0006 44 59 15
BIC: INGBNL2A