Garantie

Wij geven om onze producten en doen ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Niet tevreden? Voor het aanmelden van een klacht kun je een mail sturen naar  info@dekleinegeluksvogel.nl
Wij verzoeken je om de klacht binnen enkele dagen per e-mail aan ons kenbaar te maken. Wij zullen, in overleg met jou, het probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Vermeld in je mail het ordernummer en telefoonnummer. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor je eigen rekening. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.  Leidt het contact over de klacht niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.